Priser

En plads i Spilopoasen koster:                             9.400 kr.

Tilskuddet fra Slagelse kommune er:                  6.292 kr.

Egenbetalingen er dermed:                              3.108 kr.

Prissammenligning

En kommunal dagpleje koster:             3.051 kr.

(uden bleer, som er med i Oasens pris)

En kommunal vuggestueplads koster: 3.662 kr.

(uden bleer og mad, som er med i Oasens pris)

Vælger I som forældre privat pasningsordning eller privat pasning i Slagelse, vil I som forældre modtage tilskuddet (6.292 kr.) direkte fra Slagelse kommune og skal derfor betale det fulde beløb (9.400 kr.) til os, så det er til disposition på vores bankkonto senest den sidste bankdag i måneden (kontonr. vil fremgå af vores kontrakt). Der betales forud, men tilskuddet til jer forældre udbetales ligeledes forud og direkte til jeres bankkonto. I betaler ikke skat af tilskuddet.

Vores løn dækker indbetalinger til skat, ATP, pension og feriepenge samt kost, legetøj, inventar m.m. til børnene (se nærmere om, hvad I som forældre selv skal medbringe, under fanen: Praktisk info).

Som i den kommunale dagpleje/vuggestue betales der fuld pris i alle 12 måneder (altså også i ferieperioder/når der er lukket). Kommunen yder søskenderabat, men der gives ikke friplads.

Det er vigtigt, at I som forældre tegner en fritids- og ulykkesforsikring på jeres barn, da denne også dækker udenfor hjemmet i det tilfælde, at barnet kommer til skade eller forvolder skade.

Sådan gør man

Det er vigtigt, at I indenfor de første 8 uger af jeres barns levetid får logget på: Private Dag- og Pasningstilbud med jeres nem ID og vælger: Dagtilbud 0-14 år og får ønsket privat pasningsordning til jeres barn. I kommentarfeltet skriver I, at I har en plads i Spilopoasen pr. pågældende aftalte dato med os. Der skal ansøges om tilskud til privat pasningsordning ca. 2 måneder inden opstartsdato. Det kan dog først søges, når Hanne Schneller, administrativ sagsbehandler i afdeling for dagtilbud i Torvegade, har fået en underskrevet kontrakt.

Er man allerede i det kommunale system, men ønsker at flytte sit barn til Spilopoasen, har man en måneds opsigelse.

Se mere om privat pasning og søg tilskud her

I er velkomne til at ringe til mig (Diana, 50 55 82 44) for en uforpligtende snak, for aftale om et besøg, eller hvis I har spørgsmål. Vælger I Spilopoasen og os til at give jeres barn en god, tryg, kærlig og lærerig hverdag i nogle dejlige omgivelser både inde som ude, underskriver I forældre og vi (Per eller Diana) en kontrakt med hinanden.

Jeres barn overgår til børnehave pr. den 1. i den måned, han/hun fylder 3 år.

Der er gensidigt 2 måneders opsigelse til den 1. i måneden. Der betales for hele opsigelsesperioden.